Alarm beveiliging

Omdat elke situatie verschillend is, begint een goed beveiligingsplan met een goed advies. Dat bestaat uit een risicoanalyse met behulp van de Verbeterde Risico Klassen Indeling (VRKI) waarna aan de hand van een intakeformulier en een beveiligingsplan de noodzakelijke maatregelen worden voorgesteld.

Daarbij gaat het o.a. om:

Unii keypad

VEB Erkend bedrijf

Van Droffelaar Techniek is een door het “Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven” (VEB)erkend bedrijf. Hiermee zijn wij officieel geautoriseerd om een beveiligingsplan te maken en alarmapparatuur te installeren, te onderhouden en te certificeren.

Jaarlijks wordt er bij Van Droffelaar Techniek, op basis van steekproeven, inspecties uitgevoerd op het opgeleverde werk door bekwame inspecteurs. Voor elke installatie wordt het VEB Installatie Attest/Opleverbewijs afgegeven.

Garantie, service en onderhoud

Na afsluiting van een onderhoudscontract, kunt u rekenen op verregaande service en professioneel onderhoud. Elke VEB-installateur garandeert 24 uur per dag en 365 dagen per jaar service. Dat betekent extra zekerheid! Het VEB Installatie Attest/Opleverbewijs is 5 jaar geldig mits er een onderhoudscontract is afgesloten voor de gelijke periode.

Kwaliteit

Goede kwaliteit staat bij Van Droffelaar Techniek voorop. Daarom wordt uitsluitend gewerkt met goedgekeurde beveiligingsmaterialen die volgens de geldende eisen en normen worden geïnstalleerd.

Daarnaast verplicht elke VEB-installateur zich te houden aan de VRKI Betrouwbaarheid.

Elke monteur van een VEB Erkende Beveiligingsinstallateur moet naast het vakdiploma MBV, TBV of TBMB een geldige verklaring van betrouwbaarheid kunnen overleggen, die is afgegeven door de korpschef van de politie uit de eigen woonplaats. Alleen dan kunnen VEB Installatieattesten/opleverbewijzen worden afgegeven.

leaf graphics
Beveiliging pand
leaf graphics
Alarm beveiliging

Compleet pakket

U kunt altijd rekenen op hetzelfde hoge serviceniveau. Van Droffelaar Techniek werkt nauw samen met zijn Leveranciers. Het totale pakket wordt door uw Van Droffelaar Techniek verzorgd. Maar wel inclusief alle VEB voordelen.