Brand beveiliging

Aan uw alarmsysteem kunt u ook branddetectie componenten koppelen. Door zo vroeg mogelijke detectie kunt u de schade door brand aan uw woning of bedrijfspand zoveel mogelijk beperken.

Elke situatie vraagt om een specifiek type detectie vanwege de omstandigheden ter plaatse. Laat ons u adviseren over de mogelijkheden.

Brandbeveiliging binnen uw bedrijf;

Door het bevoegd gezag (gemeente, brandweer) worden er eisen worden gesteld aan uw brandmeldinstallatie of ontruimingsinstallatie. Alles is er op gericht om de brand tijdig te bestrijden en er voor te zorgen dat uw medewerkers veilig het pand kunnen ontruimen, ongevallen te voorkomen en schade te beperken. Wij zijn u graag van dienst met passend advies over bijvoorbeeld het Programma Van Eisen, het Bouwbesluit 2012, benodigde certificering voor uw gebruiksvergunning, het jaarlijks onderhoud aan de brandmeldinstallatie.

shield icon

Ook advies voor brand beveiliging?

Laat je adviseren op het gebied van brand beveiliging door Van Droffelaar Techniek.