Toegangsbeveiliging

Uw alarmsysteem is zodanig uit te voeren dat u ook zicht heeft op de toegangscontrole. Toegangscontrole geeft u antwoord op de vraag wie, waar en wanneer een terrein of gebouw mag betreden. Om een terrein of gebouw goed te kunnen beveiligen kan het belangrijk zijn om mensen selectief toegang te verlenen. Maar ook om achteraf na te kunnen gaan wie welke poort of deur heeft gebruikt om het terrein cq. het gebouw in- of uit te gaan.

Met een tag of pas kunt u deze toegangscontrole realiseren, medewerkers met autorisatie krijgen toegang tot het pand of bepaalde ruimten, anderen juist niet.

Toegangsbeveiliging

Ook advies voor toegangsbeveiliging?

Laat je adviseren op het gebied van toegangsbeveiliging door Van Droffelaar Techniek.